Esterházy-kastély
Magyar Deutsch Slovenský
Kezdőlap Kastély Programok Szolgáltatások Hírek Galéria

Esetbejelentés

Az esetbejelentő PDF formátumban INNEN, Word formátumban INNEN letölthető.


Az esetbejelentő tartalma:

1. Lépés: Válassza ki a bejelenteni kívánt jogsértés jellegét.

A kategóriák alatt lévő tájékoztatóban megtalálják az egyes jogsértések definícióját, tájékoztató szövegét.  Az eltérő típusú jogsértésekről külön-külön bejelentést kell tenni.

Kategóriák:

⎕ Korrupció/megvesztegetés

⎕ Ajándék/vendéglátás

⎕ Információkezelés

⎕ Nem megfelelő munkahelyi magatartás

⎕ Más esetek, melyek nem tartoznak a fenti kategóriákba

Korrupció/megvesztegetés:

Más személy tevésben vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartásának kereskedelmi előnyök megszerzése céljából történő befolyásolása valamilyen előny nyújtásával, felkínálásával, ígéretével, elfogadásával vagy közvetítésével.

- Aktív megvesztegetés: Vagyoni vagy más jellegű előny felkínálása, ígérete vagy biztosítása más személynek az érintett személy releváns munkaköri kötelezettség-szegésének elérése vagy díjazása érdekében.

- Passzív megvesztegetés: Vagyoni vagy más jellegű előny kérése vagy elfogadása valamely meghatározó munkaköri kötelezettség megszegése érdekében, annak ellentételezéseként.
- Vállalati bűncselekmény: A kereskedelmi szervezet nem teszi meg a szervezet érdekkörébe tartozó személyek (munkavállaló, igazgató, ügynök vagy alvállalkozó) általi megvesztegetés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket.


Ajándék/megvendégelés

A mások által adott ajándék, illetve szórakozási lehetőség biztosítása és elfogadása akkor elfogadható, ha erre alkalmi jelleggel és a szokásoknak megfelelően kerül sor, az üzleti kapcsolat fenntartásához szükséges és nem haladja meg az Etikai kódexben meghatározott értékhatárt. Amennyiben értéke meghaladja a helyi szinten meghatározott értékhatárt, úgy be kell jelenteni a compliance megbízottnak is.

Az ajándékozással, illetve az utazáshoz, szálláshoz, szórakozási lehetőségekhez, vendéglátáshoz és szponzoráláshoz hasonló ösztönzők biztosításával kapcsolatos további rendelkezéseket az Etikai kódexben és a korrupcióellenes irányelvekben találhatja meg.


Nem megfelelő munkahelyi magatartás

- Egyenlő esélyek: Minden egyes munkavállalóval azonos módon kell bánni és részükre azonos lehetőségeteket kell biztosítani a munkaviszony minden egyes állomásán, nemre, korra, vallásra, fajra, bőrszínre, szexuális beállítódásra, etnikai vagy nemzeti hovatartozásra vagy fogyatékosságra tekintet nélkül.

- Zéró tolerancia a zaklatással, illetve a bántalmazással szemben: Az Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft. számára elfogadhatatlan a megfélemlítésben, rosszindulatú magatartásban vagy ellenséges munkakörnyezet alakításában megnyilvánuló zaklatás bármely formája. Nem tűrjük a verbális vagy a fizikai bántalmazást.

- Alkohol és kábítószer: Munka közben tilos alkoholt vagy kábítószer használni.
- Sikkasztás/ lopás / csalás: Minden esetben az Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonvesztésével jár, más szóval károkat okoz a vállalatnak (veszteség), az elkövető vagy kívülálló személy pedig jogalap nélkül gazdagodik.


Információkezelés:

- Az Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos bizalmas információk egyéb üzleti vagy magáncélra semmiféleképpen nem használhatók fel. Az ügyvezetés előzetes hozzájárulása vagy a bizalmas információkra vonatkozó megállapodás, illetve titoktartási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a munkavállalók nem tárhatnak fel bizalmas információkat az Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft.-hez nem tartozó személyek előtt, a munkavállalók nem tárgyalhatnak ki bizalmas információkat nyilvános helyen, az interneten (pl. Facebook, Instagram), valamint olyan más helyen, ahol kívülállók észrevétlenül megszerezhetik ezeket az információkat.

- Az Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft. tiszteletben tartja és védi a szellemi tulajdonhoz kötődő olyan jogokat, mint amilyenek a szerzői jogok, a szabadalmi és az áruvédjegyre vonatkozó jogok, egyúttal azonban elvárja saját jogainak ehhez hasonló védelmét is. A Társaság tulajdonát képezi minden olyan találmány, amit az Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft.-nél végzett munka során és ennek következtében találtak fel. Be kell tartani a jogi előírásokat.

- Büntetőjogi szankciót is vonhat maga után a meg nem engedett adatgyűjtés, az adatkezelő rendszerbe való jogosulatlan adatbevitel, valamint az adatkezelő rendszerben tárolt adatok megsemmisítése vagy rendeltetésétől eltérő célú használata.


2. Lépés: Személyes adatok megadása, anonimitás biztosítása

Ön döntheti el, hogy bejelentését névtelenül teszi meg, vagy pedig megadja nevét. A bejelentő anonimitását társaságunk biztosítja, amennyiben névtelen szeretne maradni, úgy kattintással jelölje ki a lenti négyzetet. Ilyenkor személyazonosságát nem lehet visszakövetni ehhez a platformhoz. Nevét a megfelelő szöveges mezőkbe írhatja be. Személyes adatait feldolgozzuk, ha ez az Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft. jogos érdekeinek védelméhez szükséges. További információt az adatvédelemről itt talál.

Névtelen szeretne maradni?*

⎕ Igen, szeretnék névtelen maradni

⎕ Nem, szeretném közzétenni a személyazonosságomat

Vezetéknév:

Utónév:

E-mail cím/telefonszám:


3. Lépés: Leírás és fájlfeltöltés

A lehető legrészletesebben írja le a bejelentett jogsértést.

 

 

 

Hogyan szerzett tudomást erről a jogsértésről?

 

 

 

Jelölje meg azt is, hogy mikor szerzett tudomást a bejelentett jogsértésről.

 

 

 

Adja meg a bejelentett jogsértés napját és idejét is akkor, ha ismeri azokat.

 

 

 

Nevezze meg a jogsértésben érintett személy(eke)t. Adja meg a lehető legtöbb információt (teljes név, beosztás szerint, amennyiben lehetséges).

 

 

 

Nevezze meg a jogsértésről tudomással bíró más személyeket, pl. tanúkat (teljes név, beosztás).

 

 

 

Érintett-e Ön a jogsértésben? Ha igen, Önnek mi volt a szerepe? Történt-e a jogsértés kapcsán szerződéskötés? Van-e róla tudomása?

 

 

 

 

Látogatói információk

NYITVATARTÁS:
hétfő: zárva
kedd-vasárnap 10.00-17.00
pénztár nyitvatartás: 9.45-16.30

 

KARRIER

Projektek 

Parkoló - térkép