Esterházy-kastély
Magyar Deutsch Slovenský
Kezdőlap Kastély Programok Szolgáltatások Hírek Galéria

Látogatói információk

<p>
<strong>ESZTERH&Aacute;ZA KULTUR&Aacute;LIS, KUTAT&Oacute;- &Eacute;S FESZTIV&Aacute;LK&Ouml;ZPONT K&Ouml;ZHASZN&Uacute; NONPROFIT KFT.</strong><br />
ESTERH&Aacute;ZY-KAST&Eacute;LY, FERTŐD-ESZTERH&Aacute;ZA<br />
9431 FERTŐD, JOSEPH HAYDN &Uacute;T 2.<br />
TELEFON: +36 (99) 537 640<br />
EMAIL: INFO@ESZTERHAZA.HU</p>
<p>
Kedves Vend&eacute;geink!</p>
<p>
T&aacute;j&eacute;koztatjuk &Ouml;n&ouml;ket, hogy kast&eacute;lyunk meg&uacute;jul. Az al&aacute;bbi ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok &eacute;s l&aacute;tnival&oacute;k tekinthetők meg 2017. j&uacute;nius 25-től:<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>Az Esterh&aacute;zyak mes&eacute;lő kincsei c&iacute;mű ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, Ny&aacute;ri eb&eacute;dlő, Sala Terrena, Haydn-terem, Apoll&oacute; terem, K&aacute;polna</strong><br />
A vezet&eacute;s időtartama: cca. 60 perc<br />
Bel&eacute;pőjegy: 2.000 Ft<br />
Kedvezm&eacute;nyes jegy (di&aacute;k &eacute;s nyugd&iacute;jas): 1.000 Ft&nbsp;<br />
Csal&aacute;di jegy (k&eacute;t felnőtt &eacute;s gyermekek): 4.000 Ft&nbsp;</p>
<p>
<em>A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok kiz&aacute;r&oacute;lag t&aacute;rlatvezet&eacute;ssel l&aacute;togathat&oacute;k, vezet&eacute;s magyar, angol &eacute;s n&eacute;met nyelveken (idegen nyelvű vezet&eacute;s eset&eacute;n a minim&aacute;lis csoportl&eacute;tsz&aacute;m 20 fő, ez alatti l&eacute;tsz&aacute;m eset&eacute;n extra d&iacute;jat sz&aacute;m&iacute;tunk fel, idegen nyelvű fel&aacute;r: 1&nbsp;000 Ft - &nbsp;).</em></p>
<p>
<em>A kast&eacute;lym&uacute;zeum csak t&aacute;rlatvezet&eacute;ssel l&aacute;togathat&oacute;, az első vezet&eacute;s indul&aacute;s&aacute;nak időpontja: 10:00 &oacute;ra. Ezt k&ouml;vetően a t&aacute;rlatvezet&eacute;sek 25 percenk&eacute;nt indulnak. Az utols&oacute; t&aacute;rlatvezet&eacute;s 16:50 &oacute;rakor indul. K&eacute;rj&uuml;k kedves Vend&eacute;geinket, hogy m&uacute;zeuml&aacute;togat&aacute;si ig&eacute;ny&uuml;ket ezekhez az időpontokhoz igaz&iacute;ts&aacute;k! Meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</em></p>
<p>
<strong>T&aacute;j&eacute;koztatjuk &Ouml;n&ouml;ket, hogy a Czir&aacute;ky Margit R&oacute;zsakert 2017. j&uacute;nius 1-től ism&eacute;telten megnyitotta kapuit a l&aacute;togat&oacute;k előtt. A R&oacute;zsakert t&eacute;r&iacute;t&eacute;smentesen, szabadon, vezet&eacute;s n&eacute;lk&uuml;l l&aacute;togathat&oacute;, minden nap 10-18 &oacute;r&aacute;ig.</strong></p>
<p>
<em><strong>Var&aacute;zslatos &eacute;lm&eacute;nyek Fertőd&ouml;n, az Esterh&aacute;zy-kast&eacute;lyban!</strong></em><br />
<br />
Vezetett t&uacute;r&aacute;ink indulnak a ny&aacute;ri szezon ideje alatt, minden nap 12.30 &oacute;rakor a fertődi Esterh&aacute;zy-kast&eacute;ly 2016. &eacute;vben N&iacute;v&oacute;d&iacute;jat kapott Tiszttart&oacute; h&aacute;z&aacute;nak (Kiskast&eacute;ly) &eacute;p&uuml;letegy&uuml;ttes&eacute;ben.</p>
<p>
A t&uacute;ra sor&aacute;n vend&eacute;geink megismerkedhetnek;</p>
<ul>
<li>
Pietro Travaglia &eacute;let&eacute;t &eacute;s munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t bemutat&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal</li>
<li>
a Marionettsz&iacute;nh&aacute;z &eacute;p&uuml;let&eacute;vel</li>
<li>
a V&iacute;ztorony &eacute;p&uuml;let&eacute;ben pedig a k&ouml;rpanor&aacute;m&aacute;s vet&iacute;t&eacute;s sor&aacute;n virtu&aacute;lis s&eacute;t&aacute;t tehetnek a XVIII. sz&aacute;zadi Eszterh&aacute;z&aacute;n</li>
</ul>
<p>
<em><strong>Bel&eacute;pőjegy:</strong><br />
Norm&aacute;l 1.000 Ft/fő<br />
Kedvezm&eacute;nyes (di&aacute;k, nyugd&iacute;jas) 500 Ft/fő</em></p>
<p>
N&eacute;met t&aacute;rlatvezet&eacute;s egy&eacute;ni vend&eacute;gek r&eacute;sz&eacute;re:<br />
j&uacute;lius 1. &eacute;s augusztus 31. k&ouml;z&ouml;tt 11.30 &eacute;s 15.00 &oacute;rakor<br />
<br />
Angol t&aacute;rlatvezet&eacute;s egy&eacute;ni vend&eacute;gek r&eacute;sz&eacute;re:<br />
j&uacute;lius 1. &eacute;s augusztus 31. k&ouml;z&ouml;tt 13.00 &oacute;rakor<br />
<br />
<em>Csoportok előzetes bejelent&eacute;se: +36 (99) 537 640, e-mail: info@eszterhaza.hu<br />
Csoportok eset&eacute;ben k&eacute;rj&uuml;k az előzetes bejelentkez&eacute;st, mert az en&eacute;lk&uuml;l &eacute;rkező csoportok eset&eacute;n csak az aznapi l&aacute;togat&oacute;sz&aacute;mt&oacute;l f&uuml;ggően tudunk t&aacute;rlatvezet&eacute;st biztos&iacute;tani.</em><br />
<br />
<strong>Tavaszi nyitva tart&aacute;s:</strong><br />
2017. m&aacute;rcius 15 - 2017. &aacute;prilis 30. keddtől vas&aacute;rnapig 10:00 - 18:00<br />
(p&eacute;nzt&aacute;r nyitva tart&aacute;sa: 9:45-16:45)<br />
Sz&uuml;nnap: H&Eacute;TFŐ</p>
<p>
<strong>Ny&aacute;ri nyitva tart&aacute;s:</strong><br />
2017. m&aacute;jus 01 &ndash; 2017. okt&oacute;ber 01.&nbsp;Nyitva minden nap 10.00 -18.00<br />
(p&eacute;nzt&aacute;r nyitva tart&aacute;sa: 9:45-16:45)</p>
<p>
<strong>Őszi nyitva tart&aacute;s:</strong><br />
2017. okt&oacute;ber 03 &ndash; 29. keddtől vas&aacute;rnapig 10.00 -18.00<br />
(p&eacute;nzt&aacute;r nyitva tart&aacute;sa: 9:45-16:45)<br />
Sz&uuml;nnap: H&Eacute;TFŐ</p>
<p>
<strong>T&eacute;li nyitva tart&aacute;s:</strong><br />
2017. okt&oacute;ber 30 &nbsp;&ndash; 2018. m&aacute;rcius 13. &nbsp;10.00 -16.00, nyitva P&Eacute;NTEK, SZOMBAT, VAS&Aacute;RNAP<br />
(p&eacute;nzt&aacute;r nyitva tart&aacute;sa: 9:45-15:00)</p>
<p>
A m&uacute;zeumshop&nbsp;a kast&eacute;ly nyitva tart&aacute;si ideje&nbsp;alatt tart nyitva. A d&iacute;szudvar &eacute;s a park&nbsp;naponta 6 &oacute;r&aacute;t&oacute;l s&ouml;t&eacute;ted&eacute;sig l&aacute;togathat&oacute;.</p>
<p>
<strong>A kast&eacute;ly megk&ouml;zel&iacute;t&eacute;se:</strong><br />
Aut&oacute;val:&nbsp; GPS: 47.62.16.47/16.871664<br />
Budapestről &eacute;s Győrből: az M1-es aut&oacute;p&aacute;ly&aacute;n, a 129. lej&aacute;r&oacute;n&aacute;l Sopron fel&eacute; a 85. &uacute;ton.</p>
<p style="text-align: center;">
<strong>A muze&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;nyek l&aacute;togat&oacute;it megillető kedvezm&eacute;nyekről <a href="/_dokumentumok/A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezmények_2017.docx" target="_blank">itt</a> t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhat!</strong></p>

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Esterházy-kastély, Fertőd–Eszterháza

9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.
Telefon: +36 (99) 537 640
Email: eszterhaza@t-online.hu

 

A kastély megközelítése

Autóval:  GPS: 47.62.16.47/16.871664
Budapestről és Győrből: az M1-es autópályán, a 129. lejárónál Sopron felé a 85. úton.
Sopronból: 84-85. úton Győr felé Fertőszentmiklóson keresztül, a lámpás kereszteződében balra, Fertőd irányába.

Vonattal: http://www.elvira.hu/ és http://elvira.mav-start.hu/

Autóbusszal: http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/

Biciklivel:  http://www.fertoparton.hu/turak_hun.php?tura=3

 

Nyári nyitva tartás:
március 15. – október 31. Naponta 10–18 óráig, pénztárzárás 17 órakor
Szünnap: hétfő

Téli nyitva tartás:
november 1. – március 14. Péntek, szombat, vasárnap 10–16 óráig, pénztárzárás 15 órakor

A kastély tárlatvezetéssel látogatható, vezetés magyar, angol és német nyelveken (idegen nyelvű vezetés esetén a minimális csoportlétszám 20 fő). Csoportok előzetes bejelentése: +36 (99) 537 640, e-mail: eszterhaza@t-online.hu


Kiállítások

„Esterházy ’Fényes’ Miklós és tündérvilága” kiállítás, hercegi és hercegnéi lakosztályok, Mária Terézia traktus, nyári ebédlő, Sala Terrena, díszterem, zeneterem, kápolna.

Időszaki kiállítások: 
Arisztokrata gyermekportrék a 17–18. századból
Bemutatkozik a diák régésztábor – 2011

Figyelem! A kastélyban zajló felújítási munkák miatt a látogatói útvonalak időnként változnak! Tanácsos előre érdeklődni a megadott elérhetőségeken!

Jegyárak:

Belépőjegy: 2000 Ft
Diákoknak és nyugdíjasoknak: 1000 Ft
Családi jegy: 4000 Ft
Nyitvatartási időn kívül bejelentkező csoportok esetében: 3000 Ft/fő

A kastélyban kapható a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága kedvezményes kártyája, amellyel 14 jeles műemlékünk látogatható. Információ: www.nemzetimuemlek.hu

A múzeumshop a kastély nyitva tartási ideje alatt tart nyitva. A díszudvar és a park naponta 6 órától sötétedésig látogatható.

A kastélyt az alábbi kártyát felmutatók díjtalanul látogathatják:

NG kártya (A Műemlékek Nemzeti Gondnokságának saját kedvezményes kártyája.)

ICOM kártya (International Council of Museums)

 

ICOMOS kártya (International Council on Monuments and Sites)Pedagógus kártya (kizárólag diákcsoport vezetésekor)


KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

JUBILEUMI KASTÉLYTÚRA A 250. ÉVFORDULÓN!

Egy kastély, különösen az olyan nagy és jelentős hercegi rezidencia, mint Esterházy „Fényes” Miklós kastélya, mindig sokkal több érdekességet tartalmaz, mint amennyit egy rövid látogatás során az érdeklődők megtekinthetnek. A „Jubileumi kastélytúra” során ezen érdekességekből mutatunk be egy csokornyit azoknak, akik alaposabban meg akarnak ismerkedni a kastéllyal, annak rejtett értékeivel, zegzugaival is.

A túra a főbejárati díszkaputól indul és első állomásként az egykori konyhaszárnyon keresztül érkezik a télikertbe. Innen az emeleten áthaladva a látogatók egy csigalépcsőn érkeznek a második emeletre, majd a főépület legmagasabb pontjára, a Belvedere-be. A Belvedere-ből az ablakokon át gyönyörű kilátás nyílik a tájra. Csigalépcsőn vezet lefelé az út, s a kastélyból kilépve a csaknem egyórányi kalandozás után a nyugati angolkerten át érünk vissza a főbejárathoz. A túra második részét az ugyancsak egy órát igénylő kastélymúzeum megtekintése adja.

A „Jubileumi kastélytúra” 20–25 fős csoportok számára előzetes bejelentéssel igényelhető.
Belépőjegy: 4000 Ft (Kedvezményes: 2500 Ft)

Jelentkezéseket a +36 (99) 537 640-es telefonszámon, illetve e-mailben, az eszterhaza@t-online.hu címen fogadunk!

 

Látogatói információk

NYÁRI NYITVA TARTÁS
2017. május 1 - 2017. október 1.
MINDEN NAP 10:00 - 18:00
(pénztár nyitva tartása: 9:45-16:45)

 

Kedves Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy kastélyunk megújul. Az érvényben lévő jegyárak és látogatói útvonalak 2017. június 25-től a
L
átogatói menüpont alatt érhetőek el!