Esterházy-kastély
Magyar Deutsch Slovenský
Úvodná stránka Zámok Programy Služby Správy Galéria

Kaplnka

Zámocká kaplnka v prvom rade slúžila pre potreby rodiny. Je prístupná rovnako z kniežacieho apartmanu, a traktu kniežaťa. Má oválny tvar, k miestnosti, ktorá je pokrytá marvanom, sa pripájajú na prízemí i poschodí galérie. Maľba na strope sa zrodila v znamení myšlienkového duchu tej doby: „Regnum Marianum“. Svätý Štefan ponúka štát Panne Márii. Jeho autorom je Joseph Ignatz Mildorfer, ktorý namaľoval aj obraz na strope, ozdobné rámy formoval Johann Michael Reiff. Sakrálny priestor posvätili na počesť Sväteho Antona z Pádue, aj pôvodný oltárny obraz – bol zničený v období okolo roku 1945 – znázorňoval jeho. Súčasný oltarný obraz od Felixa Leichera zachycuje Nebesné poslanie Ježiša. Kvalitu obnovy kaplnky ocenili v roku 2001 cenou Europa Nostra.

Informácie

OPENING HOURS:
Monday: closed
Tuesday-Sunday 9.00-18.00
Cashier’s office opening hours: 8.45-16.55
 

Tu je dostupná mapa
 
Ticket prices
M
useum schedule
 
Parking