img not found!
breadcrumb img

Látogatói szabályzat

Főoldal Látogatói szabályzat

A fertődi Esterházy-kastélyba történő belépéssel elfogadod a látogatói szabályzatban foglaltakat.
A kastély kiemelt állami tulajdonba tartozó műemlékvédelmi épület, kérjük óvjuk együtt értékeinket!

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT: A kiállítóterek látogatásához és szolgáltatásaink igénybevételéhez – a kávézót kivéve –
látogatóinknak belépőjeggyel kell rendelkeznie, amelyet a kiállítótérbe való belépés előtt munkatársunk érvényesít.
A megvásárolt jegy a vásárlás napján – nyitvatartási időben – egyszeri belépésre használható fel.
Kérjük, jegyed őrizd meg a látogatás végéig!

 • Múzeumi belépőjegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy
  megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.
 • A kiállítóteret, az időszakos kiállításokat, a kastélykertet és a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.
 • Kedvezményes belépőjegy vásárlásához kérjük az erre feljogosító igazolványát a pénztárnál felmutatni. Ennek hiányában
  kedvezményes belépőjegyet nem áll módunkban kiadni.
 • A műtárgyak és a látogatók biztonsága érdekében a kiállítás területén biztonsági kamerarendszer működik a hatályos adatvédelmi törvény alapján, saját adatvédelmi szabályzat szerint. A kiállítóterek, műtárgyak őrzését teremőrök végzik magasan képzett biztonsági őrség segítségével.
 • A kastélyegyüttes területére alkoholos befolyásoltság, illetve más bódító szerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű
  látogató belépése tilos, még érvényes belépőjegy birtokában is.
 • A kastélyegyüttes területére a látogatóknak tilos behajtani járművel (pl: motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral,
  robogóval és egyéb fel nem sorolt, közlekedésre alkalmas eszközzel), illetve lóháton; kivételt képez a mozgáskorlátozott
  személyt szállító jármű engedéllyel. Kerékpárral, rollerrel érkező látogatók a kastélyegyüttes területén elhelyezett kerékpártárolóban helyezhetik el kerékpárjaikat, rollerjeiket. A kastély díszudvarára tilos behajtani kerékpárral, elektromos kerékpárral, rollerrel, elektromos rollerrel, stb. Kerékpártároló a kastély előtt található, azonban nem őrzött, az ott tárolt kerékpárokért felelősséget nem vállalunk.
 • MŰTÁRGYVÉDELEM: A fertődi Esterházy-kastély hazánk egyik kiemelt örökséghelyszíne. Kérjük, hogy látogatásakor fokozottan ügyelj a műtárgyvédelemre! Ne érintsd meg a kastélyban található műalkotásokat, műtárgyakat, beleértve a kastély falait, szobrait, stukkóit! Kérjük, a franciaparkban található műemléki oltalom alatt álló kőkerítésre ne ülj, állj, mássz rá, illetve ne érintsd meg azt!
 • CSOMAGMEGŐRZŐ: A kastély nyugati szárnyában található csomagmegőrző használata ingyenes, 100 Ft-os vagy 1 €
  érmével működik. Kérjük, hagyd a csomagmegőrzőben csomagod, bármilyen méretű hátizsákod, esernyőd és 30×40×20
  cm-nél nagyobb méretű táskád! Háton nem viselhető táska a múzeumi terekben, a kis méretű női hátitáskákat csak elöl
  viselve vagy kézben lehet bevinni. A kiállítóterekbe palackot, ételt, italt, élő állatot (kivéve vakvezető kutyát), gyermekjátékot, szúró- és vágóeszközöket tilos bevinni, illetve bármit, ami a látogatók és a munkatársak testi épségét, biztonságát,
  valamint a műalkotások állapotát veszélyezteti. Amennyiben egészségileg indokolt, folyadék bevihető kizárólag egy darab,
  táskában tartott, maximum 0,5 literes palackban.
  Élő állatot, kerékpárt, rollert nem tudunk megőrizni a látogatás idejére. Kerékpártároló a kastély előtt található, azonban
  nem őrzött, az ott tárolt kerékpárokért felelősséget nem vállalunk.
 • FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Fényképek készítése a múzeumi terekben kizárólag az állandó kiállításban, a tárlatvezetés
  során lehetséges: a négy dísztérben (nyári ebédlő, sala terrena, Haydn-terem, Apolló-terem), valamint a kápolnában. Az
  Esterházyak mesélő kincsei kiállítótérben nem lehet fényképeket készíteni. Vaku-, illetve fényképállvány, továbbá
  mobilkészülékekhez szelfiebot és stabilizátor használata tilos. A felvételek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. Videófelvételek, streaming készítése nem megengedett, azokhoz előzetes írásbeli
  engedélykérés szükséges, melyet az info@eszterhaza.hu-email címre kell megküldeni a látogatás előtt legalább 10 nappal.
  Az időszaki kiállításokban felvétel készítése semmilyen eszközzel nem megengedett. Amennyiben kereskedelmi, vagy egyéb
  célú (pl. esküvői, portfólió) fotózást szeretnél, úgy a marketing@eszterhaza.hu e-mail címen kérhetsz árajánlatot.
 • TÁRLATVEZETÉS: A kastélytúrát – mely a kastély középrészének négy díszterét (nyári ebédlő, sala terrena, Haydnterem, Apolló-terem), valamint a kápolnát, az Esterházyak mesélő kincsei kiállítást érinti – kizárólag a múzeum képzett
  tárlatvezetői tarthatják meg. Idegennyelvű csoportokkal érkező tolmács kizárólag a kastély munkatársának vezetését
  tolmácsolhatja, önálló tárlatvezetésre nem jogosult. 10 nappal előre bejelentett csoportok részére angol és német nyelvű
  idegenvezetéseket biztosítunk (legalább 15 fős csoportok esetében). Idegen nyelvű leírást biztosítunk a magyar vezetésre
  érkező külföldi látogatóink számára.
 • MOBILTELEFON: Kérjük, a kiállítóterekben ne zavard a többi látogatót hangos beszéddel, mobiltelefonod halkítsd le
  és ne használd beszélgetésre.
 • LÁTOGATÁS KISGYERMEKKEL: Az intézmény örömmel fogadja a legkisebb korú látogatóit, ugyanakkor tisztelettel
  kérjük a szülőket, hogy amennyiben a tárlatvezetés során a kisgyermek hangosan sírni kezd, próbálják meg elcsendesíteni, hogy a tárlatvezetés élményét a többi látogató maradéktalanul élvezhesse. Kérjük a szülőket, hogy a két évnél fiaatalabb kisgyermeküket kezükben tartva vagy kézenfogva, illetve elöl rögzített babahordozóban, vagy hordozókendőben
  vigyék be a kiállítótérbe.
 • DOHÁNYZÁS: A fertődi Esterházy-kastély egész területén tilos a dohányzás, beleértve az elektromos cigaretta
  használatát is. Dohányozni kizárólag a kijelölt helyeken lehet.
 • AKDÁLYMENTESSÉG: Az épület műemléki jellege miatt részelegesen megoldható az akadálymentesség.
  A kastélytúra közel 70 %-án tudjuk biztosítani az akadálymentes múzeumlátogatást. A négy dísztér közül kettőbe (nyári
  ebédlő, sala terrena) megoldható a mozgássérültek bejutása, azonban az emeleti terekbe (Haydn-terem, Apolló-terem)
  nem megoldható. A kápolnába és a pálmaházba, ahol az Esterházyak mesélő kincsei kiállítás található, mobil rámpával
  megoldható az akadálymentesítés. A nyugati szárny múzeumi tereiben, valamint a rózsakertben teljes mértékben
  megoldott az akadálymentesség.
 • ZÁRÁSI REND: A pénztár a múzeum zárása előtt 1 óra 10 perccel zár. Kérjük, hogy szíveskedj elhagyni az adott
  területet a zárást végző kollégák megjelenésekor, és legkésőbb az épület zárása előtt 20 perccel keresd fel a csomagmegőrzőt, ha szükséges. A kastély, (valamint a nyári időszakban a rózsakert) az utolsó tárlatvezetés végét követően zár.
 • CSOPORTOS ÉS CSALÁDI LÁTOGATÁS: A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt, vagy kísérő személyt terhel
  a felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a látogatói szabályzatban foglaltakat.
 • KASTÉLYPARK, DÍSZUDVAR: A kastélykertben található szökőkutakban fürdeni, azokba bemászni, érméket bedobni
  tilos! A kastélykert szobraira, műtárgyaira (grotto, szökőkút, kerítés) felmászni, hozzájuk nyúlni tilos!
  A virágágyások, évelők, talajtakaró és cserjefelületek kitaposása és a gyepen másokra nézve zavaró tevékenység végzése
  (futball, stb.) tilos!
 • A kastélyegyüttes területén nyílt láng és pirotechnikai eszközök használata tilos!
 • Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles betartani az
  Esterházy-kastély dolgozóinak utasításait.
 • Elveszett tárgyakért felelősséget nem vállalunk! Talált tárgyak leadása és felvétele a RECEPCIÓN lehetséges.

 

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a látogatási
rendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. Az a látogató, aki a jelen látogatási rendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre, vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene
hatósági eljárás is indítható. A látogatási rend megszegéséből fakadó károkért a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a látogatási rend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDSZ VELÜNK ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSÉBEN!