img not found!
hu
en
de
breadcrumb img

Parkolási szabályzat

Főoldal Parkolási szabályzat

A Szabályzattal érintett Parkol a közforgalom számára megnyitott magánterületként funkcionál.
A Parkolók üzemeltetését Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. látja el (székhelye: Fertőd, 9431 Joseph Haydn u. 2
cégjegyzékszáma: 10813913-2-08) /a továbbiakban: Üzemeltető/.

A Parkolók használatának feltételei: a Szabályzat hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik gépjárművel (annak vezetőjeként vagy utasaként), vagy
gyalogosan a Parkolók területére belépnek.
a. a Parkolókat mindenki saját kockázatára és felelősségére használhatja,
b. a Parkolók használóira a KRESZ és a Parkolási Szabályzat előírásai a Parkolók területére történő belépéstől kötelezőek,
c. a parkolás /mint ráutaló magtartás/ tényével a Parkoló használatára vonatkozó szerződéses jogviszony jön létre az Üzemeltető és a gépjárművel ténylegesen várakozó személy között, aki a gépjármű tulajdonosa (üzemben tartója) vagy attól eltérő személy is lehet (bérlő, használó),
d. a gépjárművet csak érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, a közlekedési jogszabályok által megkövetelt, vezetésre alkalmas állapotban lévő személy vezetheti.

A Parkolók használatának feltételei:
5.1. Gépjárművekre vonatkozó követelmények:
a. a közúti közlekedésben történő részvételhez szükséges, a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt érvényes hatósági engedélyek és felelősségbiztosítás,
b. a biztonságos közlekedésre alkalmas műszaki állapot.
5.2. Közlekedési szabályok:
a. legfeljebb 5 km/h sebességgel, a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni, a KRESZ szabályainak betartása mellett
b. hangjelzés csak veszélyhelyzet elkerülése érdekében alkalmazható.
5.3. Parkolási szabályok:
5.3.1. Díjszabás, jegyváltás, fizetés:
a. Parkolókra érvényes díjszabás: Személygépjármű: 300 Ft/óra, Busz: 300 Ft/óra (az elszámolás percalapú)
b. Megváltott Esterházy-kastély belépő esetén a pénztárban kérhető a gépjárművek kapcsán a jegy jóváírása, így azok parkolása ingyenes.
c. A parkolási díjat távozás előtt, a parkolókban kihelyezett automaták segítségével lehet kiegyenlíteni, a rendszám beírásával
e. a parkolási díjról számlát csak a számla kiállítási napjára vonatkozóan, a parkolóból való kihajtás előtt tud a szolgáltató kiállítani a Kastély jegypénztárában
f. felmerülő probléma esetén kérjük hívja az alábbi telefonszámot: 06 99 537 652
5.3.2. Parkolás:
a. a Parkolók területe kizárólag gépjármű parkolására, a Parkolókhoz vezető utak területe pedig kizárólag a Parkolók gépjárművel történő megközelítésére szolgál,
b. csak a kijelölt parkolóhelyeken szabad parkolni, a közlekedő utak területe parkolásra nem vehető igénybe,
c. a jármű parkolásakor elegendő helyet kell biztosítani az ajtónyitáshoz a szomszédos járművek részére.
d. 14 év alatti gyermek nem tartózkodhat a Parkolók területén elhelyezett járműben felnőtt felügyelete nélkül,
e. tilos a Parkolókban: jármű szerelése, mosása, szemetelés, alkohol fogyasztása, nyílt láng használata, a járműben - a tankban lévő üzemanyagon túl - tűzveszélyes anyag tárolása.
5.3.3. Gyalogos közlekedés a Parkolókban:
a. a Parkolók területén fokozott körül-tekintéssel kell közlekedni,
b. 14 éven aluli személy csak felnőtt felügyelete mellett közlekedhet,
5.3.4. A Parkolók elhagyása:
a. A parkolási díj kiegyenlítését követően.
b. a Parkolók személyzete nem köteles vizsgálni, hogy az érvényes és kifizetett parkolójeggyel történő kihajtáskor, arra jogosult személy vezeti-e a járművet!
5.3.5. A Parkolók nyitvatartása: állandó

6. Biztonsági előírások:
a. a Parkolókat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
b. a járművet lezárt állapotban /ablakokat is felhúzva/ úgy kell a parkolóban hagyni, hogy az utas, illetve a csomagtér kívülről látható részein ne maradjon értéktárgy.

7. Káresemények:
a.az Üzemeltető nem vállal felelősséget a járművek és/vagy utasaik sérelmére a Parkolók területén elkövetett, harmadik személyek által okozott károkért.
b. a Parkolók személyzete - a károsult és/vagy a károkozó igénye esetén - közreműködik a hatóság helyszínre hívásában, valamint átadja a hatóságnak a káreseményről készült videofelvételt, ha ilyen rendelkezésére áll.

Az adatkezelési tájékoztató az elektronikus beléptetőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésekről itt érhető el.